× Pizza Tusi

Zvoľte pobočku

Vybraná pobočka: Prešov

Zmeniť pobočku

Aktuálny čas donášky:

01:15 h.
0917 988 888
0917 433 333

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre online objednávky TuSi Prešov

 

1. Objednávka

Kupujúci vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára s predávajúcim platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Reštaurácia zaväzuje dodať jedlo a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.

Akcia s akciou sa nedá kombinovať !

 

Platbu je možné zrealizovať:

Platbu kartou online, prípadne pri prevzatí tovaru pri donáške  a to hotovosťou či stravnými lístkami. Pri platbe platobnou kartou v mieste donášky je nutné tento spôsob úhrady hlásiť vopred už pri objednaní tovaru.

 

2. Dodacie a platobné podmienky

  • V prípade dodania kuriér spoločnosti TuSi Prešov, cena za dovoz jedla je stanovená podľa aktuálneho letáku.

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
  • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

  • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

 

3. Reklamácie

 

Reklamácie sú vybavované

  • telefonicky denne v čase od 11:00 do 21:00 na tel. č. 0917 988 888
  • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

 

Záruka

Záruka platí max. 15 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 85% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

 

Spôsob vrátenia tovaru

  • osobne
  • prostredníctvom kuriéra TuSi, keď to dovolia kapacitné možnosti

 

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

  • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
  • pri platbe platobnou kartou do 4 pracovných dní alebo osobne na prevádzke v hotovosti.

 

Všeobecné ustanovenia

 

Predavajúci sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov  a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe.

Záväzným objednaním kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predavájúceho. 

Prevádzkovateľom Pizza TuSi Prešov je:
Bolco sro, Bánovecká 13, 080 06  Ľubotice
IČO 47 179 813, IČ DPH SK2023780264

Objednávka